Følg
        
  • Gjenopprett passord
  • Oppdater/gjenopprett passord

    For å oppdatere passordet ditt, gå til Innstillinger på venstre glidebryter. Klikk på Konto, bla ned og klikk på Passord. Skriv inn det gamle passordet ditt, deretter det nye passordet to ganger for å bekrefte og klikk på Oppdater.

    Glemt/gjenopprett passord

    Hvis du har glemt passordet ditt, kan du tilbakestille det her. Du vil bli bedt om å skrive inn ditt TIDAL-brukernavn og vil få tilsendt en e-post med ytterligere instruksjoner. Hvis du ikke ser e-posten i innboksen din, sjekk søppelpost-mappen.