Абониране
        
 • Политика за възстановяване на средства
 • Ако живееш в държава, която не е част от Обединеното кралство, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или Бразилия (САЩ и др.), и си закупил/а Абонамент, няма да възстановим никакви платени към нас такси, включително авансови такси или плащания за какъвто и да било срок на абонамент за Услугите. https://tidal.com/terms

   

  Бразилия Политика за възстановяване на средства

  Ако живееш в Бразилия и си закупил/а абонамент, имаш право да получиш пълно възстановяване на сумата в рамките на седем (7) дни от закупуването, ако не си започнал/а да стриймваш или ни си теглил/а каквото и да е съдържание на Услугата. Веднага щом използваш услугата, губиш правото си да получиш възстановяване на сумата. Моля, виж „Общите условия“: https://tidal.com/terms. Ако прекратиш Абонамента си или отмениш плащането си след седем (7) дни от закупуването на абонамента за Услугите, няма да възстановим никакви такси, които си ни заплатил/а, включително всякакви авансови такси или плащания за всеки срок на абонамент за Услугите. Ако отговаряш на условията за възстановяване (когато е приложимо), възстановяването ще бъде извършено по кредитната или дебитната карта, която си предоставил/а при активирането на Услугите, и трябва да изчакаш между 7 и 10 работни дни кредитът да се появи по сметката ти.

   

  Обединено кралство/Европейски съюз/ЕИП Политика за възстановяване на средства
  Ако живееш в държава, която е част от Обединеното кралство/Европейския съюз/ЕИП, и си закупил/а Абонамент, имаш право да получиш пълно възстановяване на сумата в рамките на четиринадесет (14) дни от покупката, ако не си започнал/а да стриймваш или не си теглил/а каквото и да било Съдържание на Услугата. Веднага щом използваш услугата, губиш правото си да получиш възстановяване на сумата. Моля, виж „Общите условия“: https://tidal.com/terms


  Ако живееш в държава, която е част от Обединеното кралство/Европейския съюз/ЕИП, и прекратиш Абонамента си или отмениш плащането си след четиринадесет (14) дни от закупуването на абонамента за Услугите, няма да ти възстановим никакви такси, които си ни платил/а, включително авансови такси или плащания за всеки срок на абонамент за Услугите. Ако отговаряш на условията за възстановяване (когато е приложимо), възстановяването ще бъде издадено по кредитната или дебитната карта, която си предоставил/а при активирането на Услугите, и трябва да изчакаш между 7 и 10 работни дни кредитът да се появи по сметката ти.