Artykuły w tej sekcji

Czyszczenie pamięci podręcznej

Windows i Mac

  1. Kliknij „Pomoc” w menu, gdy TIDAL jest otwarty.
  2. Kliknij „Rozwiązywanie problemów”.
  3. Kliknij „Wyczyść pamięć podręczną”.

Android

  1. Znajdź ikonę aplikacji TIDAL na swoim urządzeniu.
  2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę TIDAL.
  3. Wybierz Informacje o aplikacji a następnie Pamięć.
  4. Kliknij Wyczyść pamięć podręczną.

Opcja wyczyszczenia pamięci podręcznej nie jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem iOS.