Følg
        
  • Hvor mange enheter kan jeg bruke samtidig?
  • Du kan bruke 1 enhet i nettmodus og 5 enheter i offline modus samtidig.

    Eksempel 1: 1 PC / Mac i nettmodus og 5 smarttelefoner / nettbrett i offline modus

    Eksempel 2: 1 smarttelefon i nettmodus, 3 nettbrett og 2 smarttelefoner i offline modus