Obserwuj
        
  • Obciążenia próbne
  • W przypadku niektórych kart debetowych / kredytowych nasz system często zleca dokonanie transakcji testowej na kwotę 1 lub 2 USD w celu upewnienia się, że dana karta jest prawidłową formą płatności. Jeśli Twoje dane zostaną przesłane kilka razy po dokonaniu rejestracji, to na koncie zobaczysz dwa obciążenia próbne. Transakcje takie są unieważniane na wyciągu w ciągu 24 godzin i z Twojego konta nie są pobierane żadne pieniądze.