Artykuły w tej sekcji

Tworzenie playlist za pomocą aplikacji na iOS

  1. Naciśnij 3 poziome kropki po prawej stronie utworu
  2. Wybierz Dodaj do playlisty
  3. Wybierz Utwórz nową playlistę
  4. Wybierz Dodaj tytuł playlisty
  5. Wybierz Utwórz playlistę