Følg
        
  • Prøveavgifter er trukket
  • Systemet vårt vil ofte kjøre en testtransaksjon på $1.00- $2.00 på visse debet- / kredittkort for å sikre at selve kortet er en gyldig betalingsmåte. Hvis informasjonen din blir sendt inn flere ganger ved påmelding, vil du se to testtransaksjoner. Testtransaksjonen(e) vil forsvinne fra kontoutskriften innen 24 timer og vil ikke bli debitert fra kontoen din.