• Pakiet rodzinny
 • Aby przejść na Pakiet rodzinny lub nim zarządzać, zaloguj się na stronie my.tidal.com przy użyciu danych logowania głównego właściciela konta i wybierz Pakiet rodzinny TIDAL. 

  Jeśli korzystasz z Konta indywidualnego, otrzymasz możliwość wyboru przejścia na Pakiet rodzinny. 

  Pakiet rodzinny TIDAL HiFi : 29,99 PLN zł miesięcznie 

  Pakiet rodzinny TIDAL HiFi Plus : 59,99 PLN zł miesięcznie        

  Jeśli korzystasz już z Pakietu rodzinnego, możesz przeglądać i dodawać członków oraz nimi zarządzać.

  Konto główne lub nadrzędne będzie wymienione u góry, a dodatkowi członkowie będą wyszczególnieni poniżej. 

  Do subskrypcji rodzinnej możesz dodać maksymalnie pięciu dodatkowych członków rodziny. 

  Aby dodać użytkownika, wybierz „Dodaj członka rodziny”. Konieczne będzie podanie dla niego adresu e-mail. Spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail z powiadomieniem dla dodanego członka o utworzeniu konta i możliwości zalogowania się. Jeśli masz dla niego już ustawione hasło, nowy członek może użyć go w połączeniu ze swoim adresem e-mail, aby się zalogować. Jeśli nowy członek chce utworzyć własne hasło lub zresetować przekazane mu hasło, może to zrobić za pomocą opcji resetowania hasła.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 620 z 1677