Obserwuj
        
 • SheerID - instrukcje dotyczące rabatów
 • Jeśli chcesz założyć konto ze zniżką i nie korzystałeś wcześniej z bezpłatnej wersji próbnej, odwiedź https://offer.tidal.com/, aby utworzyć konto. 

  Jeśli masz już aktywne konto - takie, które nie jest częścią planu rodzinnego lub zarejestrowane przez konto partnerskie i kwalifikujesz się do zniżki, przejdź do account.tidal.com > Subskrypcja. Przewiń w dół i wybierz link rabatowy, który Cię dotyczy.  

  Po wprowadzeniu podstawowych informacji zostaniesz poproszony o przesłanie dokumentów do weryfikacji za pomocą SheerID. Dokumentacja musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko oraz przynależność. Jeśli ubiegasz się o zniżkę studencką, musi również ukazywać datę z ostatnich trzech miesięcy.

  Upewnij się, że imię i nazwisko na Twoim koncie są zgodne z danymi w przesyłanych dokumentach. 

  Przykłady zatwierdzonej dokumentacji: 

  Student

  • Oficjalny list rejestracyjny
  • Plan zajęć w bieżącym semestrze
  • Rejestracja lub potwierdzenie czesnego
  • Transkrypcja

   Ratownicy 

  • Dowód osobisty
  • Aktualny odcinek wypłaty (z przeciągu 60 dni)
  • Każdy oficjalny dokument, w którym wyraźnie widać Twoje imię i nazwisko, aktualną datę i przynależność

   Wojskowy

  • Każdy dokument potwierdzający, że obecnie służysz na mocy Tytułu 10 lub 32 Czynna Służba przez 30 dni lub dłużej
  • Każdy dokument potwierdzający, że jesteś emerytem sił zbrojnych USA
  • Każdy dokument potwierdzający, że spełniłeś kwalifikacje do służby wojskowej i zostałeś honorowo zwolniony

  Wszystkie konta z rabatem muszą ponownie weryfikować uprawnienia co 12 miesięcy.

  Jeśli nie możesz zostać natychmiast zweryfikowany, możesz zostać poproszony o skontaktowanie się z CustomerService@SheerID.com. Pomogą w procesie weryfikacji i udzielą dalszych instrukcji.