• SOtM
 • Korzystając z TIDALa na SOtM ma się wiele opcji.

  Dla systemu Eunhasu, korzystając z odtwarzacza Roon, w interfejsie graficznym Eunhasu aktywuj Roon Ready lub funkcję serwera Roon. Zarejestruj się w Roon i w Ustawieniach wpisz swoją nazwę użytkownika TIDAL i hasło, następnie Usługi.

  Korzystając z odtwarzacza Squeezebox, w interfejsie graficznym Eunhasu aktywuj funkcje Squeezelite. Uruchom aplikację Squeezelite lub LMS, zainstaluj ickSteam Music Platform i zaloguj się lub zarejestruj konto na ickSteam Music Platform
  Aby dodać TIDAL do swojego konta i wpisać szczegóły do konta usługi korzystając z odtwarzacza MPD/DLNA, w interfejsie graficznym Eunhasu aktywuj funkcję MPD/DLNA. Użyj aplikację Bubble UPNP i wybierz usługę TIDAL.

  Aby dodać Shairport jako odtwarzacz, w interfejsie graficznym Eunhasu aktywuj Shairport. Aktywuj Airplay na swoim urządzeniu z iOS lun MAC i odtwarzaj muzykę z aplikacji TIDAL.

  Dla systemu operacyjnego Windows, podłącz odtwarzacz TIDAL Web player przez wyszukiwarkę internetową lub uruchom aplikację TIDAL i wpisz swoją nazwę użytkownika TIDAL i hasło.