• Jakie korzyści TIDAL oferuje artystom?
  • TIDAL wierzy w wartość muzyki. Dążymy do stworzenia zrównoważonego modelu dla przyszłości przemysłu muzycznego, który obejmuje utrzymanie wartości muzyki, poszanowanie twórczości i zachęcanie do aktywnego udziału artystów. Bardziej zrównoważony i sprawiedliwy model dla artystów, producentów i autorów piosenek, który obejmuje płacenie więcej za streaming, może pomóc zachęcić do streamingu i stworzyć nowe sposoby, dzięki którym zapewnimy zachowanie wartości muzyki. Popieramy pełną przejrzystość, aby lepiej edukować konsumentów i interesariuszy oraz zachęcać wszystkich zainteresowanych z branży muzycznej do otwartej komunikacji na temat kosztów ich usług.

    Nasi właściciele-artyści opracowali nasz model, aby TIDAL płacił twórcom muzyki najwyższy stosunek tantiem do przychodów, a równe stawki były wypłacane artystom niezależnie od tego, czy są podpisani przez znaczącą wytwórnię, niezależną wytwórnię, czy wydają swoja muzykę samodzielnie.

    TIDAL wierzy we wkład wszystkich artystów. Zapewniamy najwyższą wypłatę dla artystów i uparcie trwamy w swoim postanowieniu, niezależnie od tego, czy artysta jest w dużej wytwórni, czy jest niezależny. Podczas gdy inne usługi wypłacają niezależnym właścicielom mniej niż dużym wytwórniom, TIDAL płaci w równym stopniu wszystkim głównym i niezależnym wytwórniom oraz właścicielom praw autorskich. TIDAL nie płaci wytwórniom żadnych opłat, które nie są jawne.