Obserwuj
        
 • Meridian
 • Wsparcie TIDAL jest dostępne dla systemów Sooloos działających na wersji wyższej niż 435. Przy korzystaniu z TIDAL zaleca się aplikację Core Control iPad w wersji powyżej 2.104. Systemy Sooloos połączone z internetem automatycznie pobierają najnowsze wersje oprogramowania i wyświetlą komunikat o dostępności aktualizacji.

  Możesz wybrać, czy działasz na wersji oprogramowania na Control Fifteen, Control Ten czy Control One:

  Dotknij ikonę home w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się menu z następującymi opcjami: Dotknij informacje wpisane w oknie uzyskanym w kroku 1. Pojawi się nowe okno z danymi systemu: pod statystyką systemu znajduje się numer wersji (jak na zrzucie z ekranu powyżej).
  Otwórz Control PC lub Control Mac i wybierz Ustawienia. W części Inne ustawienia zakładki Ustawienia, wybierz Informacje - pojawi się okno z informacjami systemowymi.

  Używając Control Web:

  Otwórz przeglądarkę za pomocą adresu IP rdzenia systemu. W przeglądarce wyświetli się interfejs Control Web:
  Wybierz zakładkę Ustawienia, następnie w części Inne ustawienia wybierz Informacje. Pojawi się okno z informacjami systemowymi.

  Aby skonfigurować TIDAL z Control Fifteen, Control Ten lub Control One, sprawdź czy system Sooloos działa w kompatybilnej wersji systemu, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w „Jak uzyskać obsługę TIDAL w systemie Sooloos“. Dotknij ikonę domku w prawym górnym rogu ekranu, wybierz Ustawienia systemu, w otwartym oknie Ustawienia system kliknij Konta i wybierz + Dodaj konto.

  Wybierz + Dodaj konto, następnie Konto TIDAL. Za pomocą wyświetlanej klawiatury wpisz nazwę użytkownika i hasło. Po zakończeniu kliknij czerwony krzyżyk w oknie z klawiaturą. Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, w oknie Konfiguracja Konta kliknij Zapisz.

  Dotknij znak zaznaczenia nad OK, aby potwierdzić komunikat i wróć do głównego okna Sooloos.
  W głównym oknie dotknij Eksploruj. Otworzy się okno Eksploruj muzykę z wyświetlonym TIDAL w lewej kolumnie Eksploruj. Po pomyślnym zalogowaniu, dotknięcie TIDAL w kolumnie Eksploruj spowoduje wyświetlenie kolumny TIDAL zawierającej na dole Moją Bibliotekę.

  Aby skonfigurować TIDAL z aplikacją Control PC lub Control Mac, otwórz Control PC lub Control Mac, wybierz zakładkę Ustawienia, następnie w części Inne ustawienia wybierz Konta.

  Pojawi się okno z listą kont. Wybierz Dodaj konto TIDAL i wpisz swoją nazwę użytkownika TIDAL i hasło.

  Zamknij okno Konta i wybierz zakładkę Play. Otworzy się okno Eksploruj z miejscem na wprowadzenie TIDAL w lewej kolumnie Eksploruj. Po pomyślnym zalogowaniu, wybranie TIDAL w kolumnie Eksploruj spowoduje wyświetlenie kolumny TIDAL zawierającej na dole Moją Bibliotekę.
  Aby skonfigurować TIDAL z WebClient, otwórz przeglądarkę za pomocą adresu IP rdzenia systemu i w części Inne ustawienia, w zakładce Ustawienia wybierz Dodaj konto TIDAL i wpisz swoją nazwę użytkownika TIDAL i hasło.
  W razie problemów z zalogowaniem się za pomocą nazwy użytkownika i hasła, sprawdź w oknie Konta, czy system prawidłowo zapisał nazwę użytkownika i hasło i czy system Sooloos jest połączony z siecią z dostępem do internetu dla http i https w portach 80 i 443.