Obserwuj
        
  • Wadia
  • Aby korzystać z TIDALa na Wadia, pobierz najnowszą wersję dla iOS lub Android w App Store, Amazon App Store lub Google Play Store i znajdź Wadia Media Bridge. Przy użyciu Wadia Media Bridge Controller możesz znaleźć nowo wydane albumy, przeglądać twórczość ulubionych artystów, odkrywać nową muzykę pasującą do nastroju i więcej!

    Aby dodać kilka kont TIDAL do Wadia, w aplikacji Wadia Media Controller w zakładce streaming wybierz usługę streamingu TIDAL. Wybierz konto i następnie Korzystaj z innego konta TIDAL. Jeśli na Wadia ustawiono już inne konto, po prostu wybierz konto z którego chcesz mieć dostęp do TIDALa.