Obserwuj
        
  • Cyrus
  • Użytkownicy Lyric muszą uruchomić oprogramowanie firmware w wersji 2.0 lub nowszej. Instrukcje dotyczące pobierania i instalowania najnowszego oprogramowania firmware można znaleźć na stronie internetowej Cyrus. Urządzenia przesyłające strumieniowo muszą mieć oprogramowanie firmware w wersji 4.0 lub nowszej. Twój sprzedawca/dystrybutor Cyrus może zaktualizować to urządzenie. Należy pamiętać, że pilot n-remote nie jest już obsługiwany, a aktualizacja oprogramowania firmware dla TIDAL wyłączy go, jeśli jest używany.

    TIDAL wymaga najnowszej wersji Cadence (3.0.0 iOS, 2.0.0 Android lub nowszy), aby działał na Twoim urządzeniu. Można zaktualizować to za pośrednictwem App Store lub Play Store.

    Strumieniowanie Cyrus jest ustawione domyślnie na jakość HiFi. Jeśli jakość przepustowości jest niska, konieczna może być zmiana jakości streamu. Można to zrobić w menu ustawień Cadence.