Obserwuj
        
  • Airplay na iOS
  • Aby korzystać z airplay w TIDAL na urządzeniu mobilnym z systemem iOS:

    1. Uruchom aplikację
    2. Naciśnij pasek „Teraz odtwarzane” u dołu ekranu.
    3. W lewym dolnym rogu ekranu zobaczysz ikonę z małym trójkątem – dotknij jej.
    4. Zostanie wyświetlona opcja gry przez Airplay. Wybierz ją