Obserwuj
        
 • Podwójne obciążenia
 • Jeśli zauważysz podwójne lub wielokrotne opłaty z tytułu subskrypcji TIDAL, to może Ci się wydawać, że nasz system obciąża Cię nieprawidłowo za jedno użytkowane konto. Jednakże na podstawie dotychczasowych doświadczeń doszliśmy do wniosku, że istnieje kilka typowych przypadków, w których może się tak dziać. Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższymi scenariuszami, ponieważ może Ci to pomóc w zrozumieniu mechanizmów ewentualnych wielokrotnych obciążeń.

  Miesiące liczące więcej niż 30 dni: opłaty za subskrypcję TIDAL są naliczane zgodnie z 30-dniowym cyklem rozliczeniowym. Sprawia to, że możliwe jest dwukrotne pobranie płatności w jednym miesiącu kalendarzowym. Na przykład 1 i 31 stycznia. Nie jest to uważane za przypadek podwójnej opłaty, ponieważ poszczególne obciążenia powstały w odstępie czasowym 30 dni.

  Nieudane płatności: Czasami nasz wniosek o płatność może zostać odrzucony przez Twój bank lub operatora karty płatniczej. By uniknąć przerw w świadczeniu usług, możemy kilkakrotnie przesłać żądanie, aż do momentu pomyślnego zrealizowania płatności. Pobranie takiej opłaty z konta następuje w efekcie kilka dni po pierwotnej dacie płatności.  Następnie, w regularnie zaplanowanym terminie, następuje ponowne obciążenie rachunku. Wygląda to wówczas tak, jakby doszło u Ciebie do dwukrotnego zapłacenia za usługę w ciągu zaledwie kilku tygodni. Jednakże ta pierwsza płatność była zaległą opłatą aktualizującą Twoje konto, a kolejna to już normalne opłacenie najbliższego miesiąca świadczenia usługi.

  Możesz mieć dwie aktywne subskrypcje w TIDAL: każde konto używa adresu e-mail jako loginu, a ponieważ nie mogą istnieć dwa takie same loginy, więc konta muszą być zarejestrowane pod dwoma różnymi adresami e-mail. Opłata za subskrypcję jest pobierana co 30 dni dla każdego aktywnego konta. Przypadek istnienia kilku kont należących do tego samego klienta nie jest traktowany jak podwójnie obciążonych.

  Drugie konto zapewniane przez operatora sieci komórkowej lub Apple: niektórzy Członkowie TIDAL mogą uzyskać subskrypcję za pośrednictwem jednego z naszych partnerów takich, jak wybrani operatorzy komórkowi i Apple lub Goole Play. Każde źródło oferuje własny system rozliczeniowy, używa osobnego loginu i nie jest połączone ani powiązane z żadnymi innymi subskrypcjami. Te alternatywne subskrypcje są prowadzone niezależnie od wszelkich innych kont, które możesz mieć już zarejestrowane w naszej bazie danych.  Jeśli widzisz opłaty z wielu źródeł, to oznacza to, że masz aktywną subskrypcję w przypadku każdego z nich.

   

  Jak mogę sprawdzić, czy zostałem podwójnie obciążony za jedno konto?                                         

  Prawdziwa podwójna opłata będzie cechowała się występowaniem jednego lub wszystkich następujących elementów:

  1. Opłaty zostały naliczone w tym samym dniu
  2. Wartość opłat za subskrypcję będzie taka sama.
  3. Opłaty zostaną pobrane za pomocą tej samej metody płatności (np. dwa obciążenia konta PayPal).