Obserwuj
        
  • Technics
  • Aby korzystać z TIDALa na produktach Technics, zaktualizuj oprogramowanie w produkcie Technics obsługującym TIDAL do najnowszej wersji i zainstaluj na swoim urządzeniu najnowszą aplikację Technics Music. Więcej szczegółów, zob. na: www.technics.com/support/ Podłącz do sieci podłączonej do internetu produkt Technics obsługujący TIDAL i swoje urządzenie, na którym ma być zainstalowana aplikacja Technics Music.

    Uruchom na swoim urządzeniu aplikację Technics Music, wybierz Technics Player i następnie TIDAL jako źródło muzyki.

    Zarejestruj swoje konto TIDAL lub zaloguj się do TIDAL i rozpocznij odtwarzanie. Informacje szczegółowe obsługi można znaleźć w aplikacji Technics Music.