• Hvordan oppgradere eller nedgradere et abonnement
  1. Logg inn på account.tidal.com.
  2. Klikk på Abonnement.
  3. Velg Oppgradering eller Nedgradering.
  4. Bekreft valget.

  Oppgraderinger vil redusere antall dager i den nåværende faktureringssyklusen din med 50 %.

  Nedgraderinger vil skje neste planlagte fakturadato.


  Hvis du bruker Apple Pay, kan du gå til Innstillinger > Apple ID > Abonnementer, for å oppgradere eller nedgradere.


  Hvis du ikke klarer å oppgradere eller nedgradere, kontakt Støtte her.