Følg
        
  • Airplay over iOS
  • For å bruke airplay med TIDAL på iOS-mobilenheten din, :

    1. Åpne appen
    2. Trykk på "Spilles Nå" -feltet nederst på skjermen.
    3. I nedre venstre hjørne av skjermen vil du se et ikon med en liten trekant. Trykk på ikonet.
    4. Du får presentert et alternativ for å spille over Airplay. Trykk på den.