• Блокиране на съдържание
 • За да блокираш конкретна песен или изпълнител, ще трябва да влезеш чрез нашия уеб плеър на адрес listen.TIDAL.com.

   Блокиране на песен

  1. Потърси заглавието на песента
  2. Кликни върху Screen_Shot_2019-11-15_at_2.37.48_PM.pngизбраната песен и след това избери "Отиди на Радио на песента"
  3. Намери избраната песен в горната част на плейлиста
  4. Щракни върху нея Screen_Shot_2019-11-15_at_2.40.19_PM.png
  5. Можеш да избереш "Блокирай песен" или "Блокирай изпълнител"

  Блокиране на изпълнител

  1. Потърси името на изпълнителя и задръж курсора на мишката върху изображението му
  2. Кликни върху Screen_Shot_2019-11-15_at_2.37.48_PM.pngизбрания изпълнител и след това избери "Отиди на Радио на изпълнителя"
  3. Намери песен от избрания изпълнител в горната част на плейлиста
  4. Щракни върху нея Screen_Shot_2019-11-15_at_2.40.19_PM.png
  5. Можеш да избереш "Блокирай песен" или "Блокирай изпълнител"

  Можеш да управляваш блокирано съдържание в раздел "Настройки" на listen.TIDAL.com и от TIDAL приложението. 

  Мобилна версия

  1. Отиди в Моята колекцияScreen_Shot_2019-11-14_at_4.27.21_PM.png
  2. Кликни върху "Настройки" Screen_Shot_2019-11-14_at_4.34.22_PM.png
  3. Превърти надолу до "Мое съдържание" и избери "Блокирани"
  4. Тук можеш да преглеждаш и управляваш блокирано съдържание според изпълнители и песни

  Уеб плеър

  1. Щракни върху него Screen_Shot_2019-11-15_at_2.37.48_PM.pngи избери "Настройки"
  2. Натисни "Стрийминг"
  3. Превърти надолу до "Мое съдържание" и избери "Блокирани"
  4. Тук можеш да преглеждаш и управляваш блокирано съдържание според изпълнители и песни