Абониране
        
 • Доклад за системна грешка в Android
 • Android проследява системни грешки, които могат да бъдат разглеждани за анализ. Използваме го, за да видим дали има конфликти между TIDAL и твоята операционна система, което помага в процеса ни за отстраняване на неизправности:

  Ето как да получиш доклад за системна грешка:

  Първо, активирай опциите за разработчици:

  1. Отвори приложението за " Настройки"
  2. Избери " Системни". (Само за Android 8.0 или по-нова версия) 
  3. Превърти до долу и избери "Относно телефона".
  4. Превърти до долу и докосни "Билд номер"  7 пъти (Би трябвало да видиш скала, която отброява стъпките, за да станеш разработчик, което означава активиране на режим за разработчици).
  5. Върни се на предишния екран (за повечето устройства това е "Настройки"), за да намериш "Опции за разработчици"  близо до края.

  След това трябва да превъртиш малко надолу и да активираш "USB отстраняване на грешки".

  Накрая:

  1. В "Опции за разработчици", докосни "Получаване надоклад за системна грешка" или "Изпращане на доклад за системна грешка  "(може да се покаже някоя от двете фрази).
  2. Избери желания тип доклад за системна грешка и докосни "Доклад". След малко ще получиш известие, че докладът за системна грешка е готов:
  3. За да споделиш доклада за системна грешка, докосни известието.
  4. Можеш да споделиш отчета с нас, като посетиш Support.TIDAL.com