Статии в този раздел

Приети начини на плащане

  • Кредитна карта*
  • Дебитна карта, издадена от банка 
  • PayPal профил
  • Apple Wallet / профил в iTunes (чрез регистрация / повторно активиране на iPhone)
  • Google Play
  • Карта за подарък TIDAL**
  • Venmo **

    * TIDAL не е в състояние да приема предплатени кредитни карти.

          ** Само за САЩ