• Какво означава "Artist-Owned"?
  • Тъй като TIDAL е "artist-owned", това означава, че изпълнителите най-накрая имат думата в това, което могат да предоставят на феновете. TIDAL има уникалната способност да донася на феновете преживявания, които артистите винаги са искали да създадат.

    "Artist-owned" означава също, че изпълнителите могат да работят заедно, за да изградят нов пример, който помага за създаването на нов и устойчив модел за бъдещето. Все по-малко групи могат да се прехранват и оцеляват в сегашната обстановка. TIDAL е алтернатива, създадена да помогне за коригирането на това, и ние се надяваме и други да последват примера. Нашата цел е да изградим модел, който да служи като предимство на музиката и артистите.