Абониране
        
  • "Обратна връзка" и "Отстраняване на проблеми"
  • Можеш да щракнеш тук, за да съобщиш за технически проблем.
    Моля, не забравяй да избереш „Проблем - Подаване на информация за техническа и системна грешка “ в падащото меню.

    Можеш също да избереш да докладваш системна грешка в приложението на TIDAL  ТУК

    Отбележи, че съветникът за доклад за системна грешка трябва да се използва само за докладване на системни грешки

    Всички други въпроси като: технологични проблеми, заявки за функции или всякакъв друг вид обратна връзка могат да бъдат обработени чрез нашия "Формуляр за заявка ".