Абониране
        
  • Airplay през iOS
  • За да използваш Airplay с TIDAL на мобилното си устройство с iOS:

    1. Отвори приложението
    2. Докосни лентата "Сега слушате" в долната част на екрана.
    3. В долния ляв ъгъл на екрана ще видиш икона с малък триъгълник в нея, натисни иконата.
    4. Ще ти бъде предложена опция за възпроизвеждане през Airplay. Натисни върху нея