Абониране
        
 • Двойни таксувания
 • Ако виждаш двойни или многократни такси за абонамент за TIDAL, може да изглежда, че нашата система те таксува неправилно за твоя единствен акаунт. Обаче, благодарение на опита ни от миналото, открихме, че има няколко често срещани случаи, когато това се случва. Моля, отдели време за преглед на следните сценарии, които могат да ти помогнат да разбереш всички многобройни такси, които може да виждаш.

  Месеци, които съдържат повече от 30 дни: абонаментните такси за TIDAL се прилагат въз основа на 30-дневен цикъл на таксуване. Това дава възможност за таксуване два пъти в рамките на един и същ календарен месец. Например 1-ви и 31-ви януари. Това не се счита за двойно таксуване, тъй като таксите се събират през 30 дни.

  Неуспешни плащания: Понякога молбата ни за плащане може да бъде отхвърлена от твоята банка или компания за кредитна карта. За да избегнеш прекъсване на услугата, можем да изпратим заявката няколко пъти, докато плащането бъде успешно. След като веднъж таксата бъде приложена към твоята сметка, ще са изминали няколко дни от първоначалната дата на падежа.  След това ще бъдеш таксуван/а отново на редовно насрочената крайна дата. Изглежда, че си платил/а два пъти само в рамките на няколко седмици, обаче, първото плащане е било просрочено и е актуализирало сметката ти, а следващото таксуване е навреме и е за предстоящия ти месец на обслужване.

  Може да имаш два активни абонамента чрез TIDAL: Всеки акаунт използва имейл адрес за вход и тъй като две влизания не могат да бъдат еднакви, акаунтите се регистрират с два различни имейл адреса. За всеки активен акаунт се прилага абонаментна такса на всеки 30 дни. Множеството акаунти, притежавани от един и същ клиент, не се считат за двойно таксуване.

  Втори акаунт чрез мобилен оператор или Apple: Някои членове на TIDAL могат да получат абонамент чрез един от нашите партньори, като например избрани мобилни оператори и Apple / iTunes. Всеки източник предлага собствено таксуване, използва отделно влизане и не е комбиниран или свързан с други абонаменти. Тези алтернативни абонаменти се поддържат отделно от всеки друг акаунт, който вече може да си регистрирал/а в нашата база данни.  Ако видиш такси от множество източници, това означава, че имаш активен абонамент за всеки от тях.

   

  Как мога да разбера дали съм бил таксуван двойно за един акаунт?                                         

  Истинското двойно таксуване би имало една или всички от следните характеристики:

  1. Таксите са приложени на една и съща дата.
  2. Абонаментните такси са за една и съща сума
  3. Таксите се прилагат за един и същ начин на плащане. (т.е.: Две такси в PayPal)

   

  Как мога да определя дали имам повече от един акаунт, който се таксува?                     

  Ясна индикация, че имаш повече от един активен акаунт, ще включва едно или всички от следните:

  1. Таксите се начисляват на различни дати.
  2. Абонаментните такси са различни. Пример: Едната такса е за 9,99, а другата за 19,99.
  3. Таксите са били начислени чрез отделни начини на плащане. Пример: Една такса е била обработена чрез PayPal, а друга такса е била обработена чрез твоята кредитна карта.